Výkaz práce, česká aplikace pro mobilní evidenci docházky a zapisování práce

  • Jednoduchá evidenci práce a docházky v terénu
  • Přehled o přítomnosti pracovníků
  • Lokalizace polohy pracovníka, kdekoli na světě
  • Sledování práce na jednotlivých zakázkách
  • Synchronizace do cloudu
  • Ke stažení zdarma pro počítač, Android a iOS

Výkaz práce je jednoduchý a efektivní způsob evidence práce a docházky v terénu. Aplikace napojená na ucelený systém na webu www.vykazprace.cz umožňuje rozsáhlé možnosti zadávání záznamů pomocí mobilního telefonu, poskytne vedoucím pracovníkům dokonalý přehled o pohybu svých zaměstnanců i o čase stráveném na jednotlivých lokalitách nebo zakázkách.

Pro používání Výkazu je nutná registrace na webu, kde jsou dostupné všechny výstupy a přehledy za jednoho i více pracovníků. Pro jednotlivce je zdarma, firmy nebo vedoucí pracovníci zaplatí za každého evidovaného pracovníka 40Kč měsíčně za evidenci docházky a dalších 40Kč za rozpis práce, služba nabízí i zajímavé procentuální slevy při dobití vyšších částek dopředu a první dva měsíce na vyzkoušení zdarma. 

       
Po nastavení a aktivaci si jednotliví pracovníci stáhnou mobilní aplikaci s rozpisem práce a evidencí docházky včetně polohy, mohou označit prováděné zakázky jako fakturovatelné a doplnit i případné výdaje a poznámky. Poskytnou tak svým vedoucím přesný přehled o práci na jednotlivých zakázkách, podklady pro fakturaci nebo výpočet mzdy, dostupné ve webovém rozhraní, počítačové a mobilní aplikaci pro iOS nebo Android. Z výstupů lze automaticky skládat knihu jízd, přehledy a statistiky.

 

Aplikace nepotřebuje online připojení k internetu, zadaná data se mohou synchronizovat hromadně jakmile je připojení dostupné. 

Výkaz práce  ke staženíPatří do rubriky: České aplikace
Upravit
 
komentáře na platformě Disqus