Email.cz je oficiální aplikace pro správu poštovní schránky od Seznamu

  • Automatické nastavení pošty po zadání uživ. jména a hesla
  • Pošta je automaticky připravena v mobilu
  • Známé a intuitivní prostředí Seznamu
  • Dostupná pro všechny platformy

Oficiální emailový klient od Seznamu umí obsloužit všechny domény, které náš největší poskytovatel nabízí. Nic není potřeba nastavovat, stačí jen uživatelské jméno a heslo. 

 

Emailový klient přehledně zobrazuje poštu ve známém prostředí Seznamu a narozdíl od některých jiných nemá problém s odesíláním pošty. 

Email.cz  ke stažení
Patří do rubriky: Nepostradatelné České aplikace
Upravit
 
komentáře na platformě Disqus